Kundetilpasset produksjon

Har du en ide eller ønske du enda ikke har fått realisert? Hør med oss da vel, vi bistår fra ide til levering!

Innenfor kundetilpasset produksjon har vi i Alfa Display opparbeidet oss et høyt nivå med tekniske tegnere som har kjennskap til CAD-verktøy fra NTNU i Trondheim.

Vi leverer så nøyaktige løsninger som mulig på kundecaser og produkter vi får henvendelser på. Om produktet skal være en sammenstilling av delkomponenter og sammenføyninger mellom delene eller om det skal være et enkelt produkt til lave produksjonskostnader. Vi er med på hele prosessen fra et behov eller en idé blir lagt frem til det ferdige produktet er produsert og levert.

1. Behov og 2. Teknisk tegning

For at en teknisk tegning av et produkt kan lages bør visse dimensjoner og form være på plass. Om det øker kvaliteten ift. bruk eller design kan vi som tegnere komme med egne forslag.

Teknisk tegning frembringes med en 3D-modell av produktet hvor primære dimensjoner markeres, spesielle detaljer beskrives og i tillegg vil materiale og fargekode være nevnt. I tillegg et fint bilde av produktet som gjengir hvordan det ferdige produktet vil se ut. De tekniske tegningene må være godkjent av kunde før prosessen bringes videre.

3. Prisestimat

• Etter godkjenning vil teknisk tegning leveres til produksjon slik at et prisestimat av produksjonsantallet med nærliggende antall som viser prisen om man ønsker flere eller færre produserte enheter.

• Produksjonen kan også komme med egne forslag om det forenkler produksjonsprosessen som igjen kan føre til et rimeligere og mer effektivt sluttprodukt.

4. Vareprøve

• Før et sluttprodukt blir sendt til produksjon er det ønskelig å levere en vareprøve til mottaker slik at alle parter er fornøyde med det endelige resultatet.

• Med en fysisk vareprøve vil det være enklere å bedømme kvalitet og bruk noe som kan føre til endelige justeringer og endringer på produktet.

5. Produksjon

• Når det endelige produktet er godkjent og antall enheter er fastslått vil produksjonen starte.

• Den estimerte leveringstiden og prisen vil bli gitt på forhånd til mottaker.

Gjennom hele prosessen vil dialogen mellom oss som utviklere og mottaker være viktig for å frembringe et produkt som alle parter er fornøyd med.

Skroll til toppen