Kundetilpasset produksjon

Har du en idé du vil realisere? Kontakt Alfa Display – vi guider deg fra konsept til levering.

Med tekniske tegnere utdannet fra NTNU i Trondheim, tilbyr vi skreddersydde løsninger, enten det er komplekse sammensetninger eller enkle produkter. Vi følger prosessen fra idé til ferdig produkt.

1. Behov og 2. Teknisk tegning

For at en teknisk tegning av et produkt kan lages bør visse dimensjoner og form være på plass. Om det øker kvaliteten ift. bruk eller design kan vi som tegnere komme med egne forslag.

Teknisk tegning frembringes med en 3D-modell av produktet hvor primære dimensjoner markeres, spesielle detaljer beskrives og i tillegg vil materiale og fargekode være nevnt. I tillegg et fint bilde av produktet som gjengir hvordan det ferdige produktet vil se ut. De tekniske tegningene må være godkjent av kunde før prosessen bringes videre.

3. Prisestimat

• Etter godkjenning vil teknisk tegning leveres til produksjon slik at et prisestimat av produksjonsantallet med nærliggende antall som viser prisen om man ønsker flere eller færre produserte enheter.

• Produksjonen kan også komme med egne forslag om det forenkler produksjonsprosessen som igjen kan føre til et rimeligere og mer effektivt sluttprodukt.

4. Vareprøve

• Før et sluttprodukt blir sendt til produksjon er det ønskelig å levere en vareprøve til mottaker slik at alle parter er fornøyde med det endelige resultatet.

• Med en fysisk vareprøve vil det være enklere å bedømme kvalitet og bruk noe som kan føre til endelige justeringer og endringer på produktet.

5. Produksjon

Når det endelige produktet er godkjent og antallet enheter bestemt, vil vi påbegynne produksjonsprosessen. Dette markerer en viktig overgang fra design til realisering.

Før produksjon starter, vil vi informere deg om den estimerte leveringstiden. I tillegg gir vi en forhåndsavtalt pris, slik at det er full åpenhet rundt kostnadene og det ikke kommer uforutsette overraskelser.

Gjennom hele prosessen vil dialogen mellom oss som utviklere og mottaker være viktig for å frembringe et produkt som alle parter er fornøyd med.

Skroll til toppen

Book demo

Book en demo med en av våre eksperter.