Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelse: Pr. 14 dager eller iht. avtale/faktura.
Oppgitte priser er å forstå eksklusive mva/frakt.
Kunder med svak kredittverdighet dvs. Negativ EK og/eller løpende inkassosaker bes forhåndsbetale med kort i ved bestilling.
Leveringsbetingelser: FOB vår adresse, Trondhein/Flatåsen – Schenker-terminalen Oslo.
Forsendelsen skjer på kjøpers risiko og regning og vi påtar oss ikke ansvar for:
– Skade og ødeleggelser på varen underveis.
– Forsinkelser som måtte oppstå hos underleverandører.
– Driftsforstyrrelser, force majeure og eventuelle andre omstendigheter som vi ikke er herre over.

Som et ledd i å få strukturert og bedret den likvide situasjonen til enhver tid, benytter vi oss av On-Time egeninkassosystem. Alle gebyrer og purrerutiner er bygd opp rundt statens egne kjøreregler, med hensyn til gebyrstørrelse og antall dager ift. overtrådt forfall.

Pkt. 1. 14 dager etter forfall kan det utstedes Purring/inkassovarsel – gebyr Nok 62,-
Pkt. 2. Overholdes ikke betalingsfristen som nevnt i Pkt. 1 – Purring/Inkassovarsel, utstedes Betalingsoppfordring – gebyr totalt Nok 310,-
Pkt. 3. Overholdes ikke betalingsfristen som nevnt i Pkt. 2 – Betalingsoppfordring, utstedes Konkursvarsel – gebyr Nok 860,- + forkynnelsesgebyr til staten Nok 430,-

Dersom innbetaling ikke er registrert på vår konto i løpet av den 16. dag etter forfall, starter vårt On-Time egeninkassosystem. Fra da av er det «bordet fanger»-prinsippet.
Krav om renter og gebyrer vil da bli avkrevd iht. tvangsfullbyrdelsesloven, jfr. tvfbl. § 4 – 18.
Alfa Display AS forbeholder seg salgspant i de leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil fakturaen er betalt i sin helhet.

Skroll til toppen

Book demo

Book en demo med en av våre eksperter.