Hvordan handle?

Klikk her for å opprette en ny bruker.

Produkter som ikke er lagerført er merket med «Bestillingsvare». Produkter uten merke skal være lagervarer og leveres normalt innen 24 timer (det tas forbehold om avvik). Ved hastesaker anbefales det likevel at du ringer oss på tlf 72 89 1000 og informerer om dette.

Om lagring av personopplysninger:
Vi må innhente personopplysninger med personnavn på kontaktpersoner, firmanavn, adresser, organisasjonsnummer og annen relevant informasjon. Dette er nødvendig for å håndtere ditt kundeforhold hos oss. Vi lagrer opplysningene så lenge vi har et kundeforhold og så lenge det er hensiktsmessig for eventuell ordre historikk med tilgjengelige filer for redigering eller opptrykk

Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjepart så lenge det ikke er lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter.

Ansvarlig:
Daglig leder i Alfa Display AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger og gjennomføringen av internkontroll/rutiner som handler om personopplysninger.

Innsyn, retting og sletting:
I følge personopplysningsloven § 18 har alle krav på innsyn i registrerte opplysninger som gjelder din person. Denne informasjonen kan du få ved å henvende deg til firmapost@alfadisplay.no. Du kan kreve å få gjort endringer eller bli slettet fra våre registre.

E-post kommunikasjon:
All e-postkommunikasjon som blir sendt Alfa Display kan bli lagret over tid, dette har med at vi kan finne tilbake til tidligere relevante opplysninger om produserte varer. Dette er hensiktsmessig med tanke på behandling av forespørsler om opptrykk eller redigering av tidligere oppsatte produksjoner.

Nyhetsbrev:
Ved å melde deg på alfa display sitt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer e-postadressen og navnet ditt. I alle våre nyhetbrevutsendinger følger det en lenke til avmelding. Når du melder deg av, blir denne informasjonen automatisk slettet, E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Vi bruker i dag Apsis for utsending av nyhets brev.

Webanalyse og informasjonskapsler:
Som en del av arbeidet med å lage så brukervennlig side som mulig, benytter vi analyseverktøyet Google Analytics, google analytics benytter informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettsteder lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Du kan håndtere informasjonskapsler i din nettleser:
På www.nettvett.no kan du lese mer om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler og få tips til sikrere bruk av internett.

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato – Personvernerklæringen ble sist endret: 29.06.2018.

Frakt og levering

Varer kan hentes kostnadsfritt på vårt lager i Trondheim.
Adresse:
Alfa Display
Industriveien 1A
7072 HEIMDAL

Våre sendinger blir håndtert av Schenker og eller Bring for videre utlevering på din bedriftsadresse. Normal transporttid til de fleste byer er 1-3 dager. Schenker og Bring kan i noen tilfeller ikke lever pakker til postbokser eller privatadresser. Oppgi derfor alltid din bedrifts gateadresse.

Ved hastesaker og ekspress anbefales det at du ringer oss på tlf 72 89 1000 og avtaler ekspress levering.

Når din ordre er ferdigbehandlet vil du motta en e-post med sporingslenke til din sending.

Strengere krav til mottakskontroll. Kvalitetssikring før vareutsendelse fra vår side, vi merker godset bedre. Vær nøye med å sjekke at varene ikke er utsatt for transportskader ved ankomst. Både direkte/synlig skade på emballasje og indirekte/hvor emballasje er tilsynelatende kan virke ubeskadiget. Alle reklamasjons-muligheter/rettigeheter mistes om evt skader ikke anmerkes på fraktbrevet ved ankomst. Tøffere og rigid regelverk i transportbransjen ligger til grunn for dette. Risiko og regning overtas av varemottaker i det varene forlater vår adresse. Ved en eventuell reklamasjon så skal denne sendes direkte mot speditøren og ikke til oss i Alfa Display AS. Det skal legges ved kopi av handelsfaktura med kravet.

Betaling og betingelser

Du kan betale med kort direkte i nettbutikken. Vi aksepterer både Visa og MasterCard. Kortet blir ikke belastet før vi manuelt godkjenner ordren og forsikrer oss om at varene kan leveres til avtalt tid.

Bedrifter kan be om faktura med 14 dagers forfall.

Ved ordrer med varekjøp under NOK 650,- tilkommer småordregebyr NOK 65,-

Betalingsbetingelse: Pr. 14 dager eller iht. avtale/faktura.
Oppgitte priser er å forstå eksklusive mva/frakt.
Kunder med svak kredittverdighet dvs. Negativ EK og/eller løpende inkassosaker bes forhåndsbetale med kort i ved bestilling.
Leveringsbetingelser: FOB vår adresse, Trondhein/Flatåsen – Schenker-terminalen Oslo.
Forsendelsen skjer på kjøpers risiko og regning og vi påtar oss ikke ansvar for:
– Skade og ødeleggelser på varen underveis.
– Forsinkelser som måtte oppstå hos underleverandører.
– Driftsforstyrrelser, force majeure og eventuelle andre omstendigheter som vi ikke er herre over.

Som et ledd i å få strukturert og bedret den likvide situasjonen til enhver tid, benytter vi oss av On-Time egeninkassosystem. Alle gebyrer og purrerutiner er bygd opp rundt statens egne kjøreregler, med hensyn til gebyrstørrelse og antall dager ift. overtrådt forfall.

Pkt. 1. 14 dager etter forfall kan det utstedes Purring/inkassovarsel – gebyr Nok 62,-
Pkt. 2. Overholdes ikke betalingsfristen som nevnt i Pkt. 1 – Purring/Inkassovarsel, utstedes Betalingsoppfordring – gebyr totalt Nok 310,-
Pkt. 3. Overholdes ikke betalingsfristen som nevnt i Pkt. 2 – Betalingsoppfordring, utstedes Konkursvarsel – gebyr Nok 860,- + forkynnelsesgebyr til staten Nok 430,-

Dersom innbetaling ikke er registrert på vår konto i løpet av den 16. dag etter forfall, starter vårt On-Time egeninkassosystem. Fra da av er det «bordet fanger»-prinsippet.
Krav om renter og gebyrer vil da bli avkrevd iht. tvangsfullbyrdelsesloven, jfr. tvfbl. § 4 – 18.
Alfa Display AS forbeholder seg salgspant i de leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil fakturaen er betalt i sin helhet.

Varene skal kontrolleres omgående ved ankomst. Eventuell reklamasjon må gjøres gjeldende umiddelbart etter vareankomst, dog ikke senere enn 8 dager etter at varen(e) er mottatt. Reklamasjon godtaes i prinsippet ikke etter denne frist. Vi hefter ikke for driftstap/indirekte tap som skyldes mangelfull eller forsinket levering. Defekte produkter skal på forlangende returneres til oss, for vår kostnad. Returkostnad dekkes av oss, hvis feil ved leveransen kan tilskrives oss, eller feil skyldes forhold i produksjonen av produktet.

Kunden betaler returkostnadene for godkjent retur, når årsaken er feilbestilling/overskuddsbestilling. Varene må alltid returneres i ubeskadiget original emballasje. Returprovisjon belastes med minimum Nok 200,- eks. mva, eller 10 % av netto fakturaverdi eks. 3090 Frakt. Retur av spesialvarer godtaes ikke. Verken de som måtte være levert eller er på vei fra produksjonen.

Trykte produkter

Filer kan lastes opp på produktsiden før du legger produktet i handlekurven. Alternativt kan filer og instruksjoner sendes per e-post til firmapost@alfadisplay.no. Filer kan også sendes oss ved å benytte WeTransfer eller lignende tjeneste, benytt mottak adresse firmapost@alfadisplay.no. Ta gjerne kontakt på telefon 72891000 dersom du får problemer eller har øvrige spørsmål.

Filer til trykk skal normalt leveres i vektorisert format som eps- eller pdf-fil. Bilder bør være i 300 PPI CMYK for best mulig resultat. Vi bruker Adobe programvare. Filer produsert med annen programvare gis det ingen garanti for.

Vi garanterer ikke for trykkeresultat ved bruk av ikke-vektoriserte filer eller for feiltrykk som oppstår når fil er levert av kunde. Farger kan fremstå forskjellig fra digital korrektur til virkelighet, avhengig av skjermtype og innstillinger til maskinparken i markedet. Mindre avvik i farger og plassering av elementer (tekst/grafikk) kan vi ikke garantere for. Er det usikkerhet rundt farger, tekst og grafikk, anbefaler vi å trykke opp prøvekolleksjoner.

Trykte produkter har lengre leveringstid enn ikketrykte produkter. Dersom du har et spesifikt krav til leveringstid må vi gjøres oppmerksom på dette.

Vi forbeholder oss retten til et produksjonsavvik på +/- 10% av bestilt antall. Endelig levert antall er det som blir fakturert.

 

Design og produkter er vår eiendom, inntil design og/eller produkter er betalt i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å benytte design og layout fra produksjoner bestilt via oss som ekempelmateriale på våre nettsider og ellers.

Scroll to Top